دانلود مقالات
دانلود مقالات

تعريف، اجزاء و ابعاد نگرش

دانلود پايان نامه تعريف، اجزاء و ابعاد نگرش :تعريف لغوي نگرش : اصطلاح "Attitude" از ريشه لاتيني "opttiudo" مشتق شده است كه به معني «برازندگي» و مناسبت است. از اين رو، "Attitude" مناسبتي را نشان مي‎دهد كه فرد در گير انجام نوعي عملكرد است»(Artture S. Reber , 1985, p.654)واژه "Attitude" مانند اكثر اصطلاحات مجرد و انتزاعي داراي معاني متعددي در زبان انگليسي است. ريشه اين كلمات، كلمه لاتين "Aptus" مي‎باشد كه از يك سو به معني «برازندگي» و از طرف ديگر به معني «سازش و توافق» مي‎باشد. واژه ي "Attitude" ، مانند "Apttitude" كه به معني «استعداد» است بريك وضعيت ذهني و رواني و آمادگي براي انجام يك عمل دلالت دارد.(Fishbein, et al 1967, pp 1-13)در فرهنگ لغت "Webster" واژه "Attitude" معاني گوناگوني دارد. ولي معنايي كه بيشتر با هدف مورد نظر ما، ارتباط دارد، تعريف زير مي‎باشد.«يك وضعيت، اندامي، آمادگي براي پاسخ دادن (عمل) دربرابر محركي، مانند (شي، مفهوم و موقعيت) به روش معين و ثابت»(Webster New Collegiate Lictionary, 1981, p.13)نگرش: عبارتست از يك نظام باد  او ام كه شامل يك عنصر شناختي، يك عنصر احساسي و يك تمايل به عمل است.(Freedman. et al 1970)بطور كلي روان شناسان اجتماعي در مورد 3 عنصر بودن نگرش توافق نظر دارند.اجزاء نگرش:نگرشها از 3 عنصر تشكيل شده اند:الف- عنصر شناختي يا ادراكي:كه شامل عقايد و باورها هستند . نگرش را تقويت مي كنند. مثل اطلاعات و شناخت هاي فرد راجع به موضوع نگرش.ب- عنصر عاطفي يا احساسي:كه اين عنصر معمولاً با باورها پيوند دارند و به هيجانهاي مربوط به موضوع نگرش مربوط مي‎شود كه بصورت حالت تنفر يا علاقه و يا خوشايند و ناخوشايند، احساس مي‎شود.ج- عنصر رفتاري يا حركتي :كه تمايل به عمل و آمادگي براي پاسخگويي به شيوه اي معين است و يا به نوع خاصي از رفتار منجر مي‎شود. مثلا اگر كسي نگرش مثبت به موضوع خاصي داشته باشد ، آمادگي كمك و پاداش و پشتيباني كردن دارد و اگر گرايش منفي داشته باشد ، آماده است تا به آن زيان رسانده يا كيفر دهد يا آن را نابود كند.(اوپنهايم، 1369) و (كريمي، 1370) و (شكر كن، بي تا)
ماهيت نگرش:درمورد ماهيت نگرش مي‎توان گفت كه غالباً درك ما از نگرش (نسبت به يك شئي يا موضوع و …) خط مستقمي است كه از احساسات مثبت شروع شده، به بي تفاوتي و بالاخره به احساسات منفي ختم مي شود، از اين رو موقع اندازه گيري نگرش، سعي براين است كه نگرش سعي بر اين است كه نگرش افراد را بر روي يك خط مستقيم يا يك پاره خط معيار، به گونه اي قرار دهيم كه با منظور داشتن نمره براي آن و يا نوعي ربته بندي، مي‎توان از آن تعاريف تقريباً مثبت، شديدا منفي و مانند آن به عمل آورد.(اوپنهايم، 1369)ابعاد نگرش:نگرشها داراي ابعاد مختلفي هستند كه عبارتند از:.1 نگرشها با توجه به ويژگيهاي موضوع بر مفاهيم ارزيابي كننده مبتني هستند و رفتار فرد را بر مي انگيزند.(Anderson and Fishbein, 1965).2 نگرشها در كيفيت و شدت در پيوستاري از مثبت خنثي  از خنثي تا منفي در تغيير هستند.(Kerch et al, 1962 , Mc Grath, 1964).3 نگرشها ، داراي جنبه فطري يا رشد سرشتي يا بلوغ نيستند بلكه اكتسابي مي باشند.(Sherif and sherif , 1956).4 نگرشها داراي موضوع خاص هستند.(Sherif and sherif, 1956, Newcomfd et al , 1965).5 نگرشها به صورتهاي مختلف داراي ارتباط دروني، با يكديگر مي باشند.(Krech et f al 1962, Mc Grath, 1964).6 نگرشها نسبتاً ثابت و پايدار هستند.(New comb et al 1965, sherif and sherif, 1956)2- مقايسه بين نگرش و مفاهيم مشابه بين نگرش و ارزش و عقيده و علاقه ، تفاوتها و شباهتهايي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:تفاوت عقيده و نگرش:عقيده در ساده ترين سطح عبارت از چيزي است كه شخص بر مبناي واقعيتها، درست مي پندارد. براي مثال - شخص عقيده دارد كه رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از وقوع سوانح اتومبيل جلوگيري مي‎كند. ولي عقيده اي كه داراي يك جزء ارزيابي كنند و يك جزء هيجاني باشد نگرش ناميده مي‎شود.نگرشها، در مقايسه با عقايد، خيلي به دشواري قابل تغيير هستند، در صورتي كه عقايد به سادگي تغيير مي يابند.(ارونسون، 1369)تفاوت نگرش و علاقه:علاقه و نگرش با يكديگر تفاوتها و شباهتهايي دارند هر دو به دوست داشتن يا دوست نداشتن مربوط مي‎شوند هر دوي آنها به ترجيح دادن ها در مورد گروهها، نهادهاي اجتماعي و فعاليتها مربوطند و هر دو شامل احساسهاي شخصي درباره چيزي هستند و همني چيزي موجب تمايز و تفاوت علائق از نگرشها مي گردد. يعني در نگرش احساس فرد نسبت به يك گروه يا يك شي، يا يك نهاد اجتماعي مربوط مي شود، اما در علائق احساس فرد نسبت به يك كار يا فعاليت مربوط است.(كريمي ، 1370)به طور خلاصه ، نگرش عبارت از مجموعه اي از شناختها، باورها، عقايد واقعيت ها است كه حاوي ارزشيابيهاي مثبت و منفي (احساسات) مي‎باشد و همه آنها به يك موضوع مركزي مربوط اند و اين موضوع مركزي همان موضوع يا شي مربوط به نگرش است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۰:۲۸ | رسولي
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

آخرین مطالب ارسالی

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان